Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi

​Bütçe İşlemleri, Doğrudan Temin Takip, Performans Program, e-bütçe ile ilgili iş ve işlemler, Muhasebe Hizmetleri ve İşlemleri, TÜBİTAK, BAP, SANTEZ, Farabi ve diğer Özel Hesap Uygulamaları, Yevmiye Kontrolü, Stratejik Plan, İç Kontrol Standartları, e-SGB uygulamaları ile öz gelirlerin takibi işlemlerinden sorumludur.

Bütçe İşlemleri, Doğrudan Temin Takip, Performans Program, e-bütçe ile ilgili iş ve işlemler, Muhasebe Uygulamaları, TÜBİTAK, BAP, SANTEZ, Farabi ve diğer Özel Hesap Uygulamaları, Yevmiye Kontrolü, Stratejik Plan, İç Kontrol Standartları, Kalite Yönetim Sistemi İşlemleri, SGDB İç Kontrol Standartları ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmakla sorumludur.

Bütçe İşlemleri, Doğrudan Temin Takip, Performans Program, e-bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmaktan sorumludurlar.

Bilgisayar İşlemleri, Ay sonu ve Yıl Sonu İşlemleri, Yönetim Dönemi Hesabı, Bütçe Gider ve Gelirleri, Ödenek Hesapları, Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı, Kesin Hesap Tasarısı, Say2000i girişleri, TÜBİTAK Uygulamaları, BAP, Farabi Değişim Programı ve SANTEZ Özel Hesap Uygulamalar (Yolluk, Avans ve Kredi Hariç) ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmakla sorumludur.

Bilgisayar İşlemleri, Ay sonu ve Yıl Sonu İşlemleri, Yönetim Dönemi Hesabı, Bütçe Gider ve Gelirleri, Ödenek Hesapları, Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı, Kesin Hesap Tasarısı, Yevmiye Kontrolü, SAY2000i giriş, TÜBİTAK Uygulamaları, BAP, Farabi Değişim Programı ve Sanayi Ticaret Bakanlığı Destek Projeleri Özel Hesap Uygulamaları (Yolluk, Avans ve Kredi Hariç) ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmakla sorumludur. 


Ceyda DEMİRCİ (Bilgisayar İşletmeni)

Gamze SAYIM (Bilgisayar İşletmeni)