İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Alt Birimi

Ön Mali Kontrol işlemleri, İç Kontrol Standartları, Stratejik Plan, Kalite Yönetim Sistemi İşlemleri, e-SGB uygulamaları, SGDB İç Kontrol Standartları ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Daire Başkanına sunmak ve Muhasebe Uygulamaları, Cari, Transfer ve Yatırım harcamalarına ait iş ve işlemlerini yaparak Muhasebe Yetkilisine sunmakla sorumludur.

Ön Mali Kontrol işlemleri, Muhasebe Uygulamaları, Taahhüt Hesapları, Cari, Transfer ve Yatırım harcamalarına ait iş ve işlemlerini yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmakla sorumludurlar.

​​

Ece BAŞARAN (Bilgisayar İşletmeni)

 

 

Ön Mali Kontrol işlemleri, İç Kontrol Standartları, Stratejik Plan, Kalite Yönetim Sistemi İşlemleri, e-SGB uygulamaları, SGDB İç Kontrol Standartları ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Daire Başkanına sunmak ve Muhasebe Uygulamaları, Cari, Transfer ve Yatırım harcamalarına ait iş ve işlemlerini yaparak Muhasebe Yetkilisine sunmakla sorumludur.

Ön Mali Kontrol işlemleri, Muhasebe Uygulamaları, Taahhüt Hesapları, Cari, Transfer ve Yatırım harcamalarına ait iş ve işlemlerini yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmakla sorumludurlar.

​​

Ece BAŞARAN (Bilgisayar İşletmeni)

 

Yolluk, Avans ve Kredi, Akreditifler, Muhasebe Uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmaktan sorumludurlar.


Sevda SANCAK (Memur)​