Mali Tablolar

23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 313 üncü maddesinde belirtilen ve kamu idarelerince düzenlenerek kamuoyunun bilgisine sunulacak olan tablolar aşağıda yer almaktadır.