Merkez Birimler

Sekreterya işlemleri, vergi borcu sorgulama, temizlik görevlileri kontrolü, Hukuk Müşavirliği ve Mahkemelerden gelen hak ve alacak yazıları, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve komisyon üyeleri bildirim yazıları takibi, genel dosyalama, WEB tasarımı, EBYS’den gelen evrakların havale iş ve işlemleri ve Alt Birim Sorumlularının verdiği diğer işlemlerle ilgili iş ve işlemleri yapmaktan sorumludurlar.​​Yevmiye tasnif ile evrakların arşive teslimi, Başkanlık hizmetleri, Banka Gönderme Emri Teslimi, imza aşaması evrak takip iş ve işlemleri yapmaktan sorumludurlar.​Personel Özlük İşlemleri, İmza Kontrolü, Sicil İşlemeleri ve Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri hizmetlerini yaparak Başkana sunmaktan sorumludur.


Sema GEREHAN (Teknisyen/Sekreter)

Web Sayfası, Evrak Takip Programı, Stratejik Planlama, Faaliyet Raporu, KAYSİS-DETSİS, Evrak Havaleleri, Başkan ve Alt Birim Sorumlularının verdiği diğer işlemlerle ilgili iş ve işlemleri yapmaktan sorumludur.


Volkan ŞİMŞEK (Süreç Uygulama Personeli/WebMaster)

Ödeme, Gönderme ve Banka İşlemleri


Sevilay BOZBIYIK (Veznedar)

Şehriban TUTAR (Veznedar)Genel Evrak İşlemleri:

Evrak Kayıt ve Yazışma İşlemleri, Havale İşlemleri Yapılan Gelen Evrakların ilgili birim sorumlusuna giden evraklarında ilgisine veya İstanbul Üniversitesi Genel Evrak bürosuna imza karşılığı teslimi, posta ve banka işlemleri, Banka Gönderme Emri Teslimi, Başkan ve Alt Birim Sorumlularının verdiği diğer işlemlerle ilgili iş ve işlemleri yapmaktan sorumludurlar.

Büşra DEMİR (Hizmetli)