Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi

Lütfiye Bulut ŞENER (Tekniker/Maaş Mutemet) 

Birgül UÇAR (Bilgisayar İşletmeni)
Serkan Sönmez (Büro Memuru)

Başkanlığımız Maaş Biriminde çalışan personellerimizin üniversitemiz harcama birimlerinin maaş, işçi ücreti, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, ek ders, fazla çalışma, sınav ücreti, sosyal haklara ait ödeme ve iadelerin takibi ile ilgili Tablo ekte sunulmuştur.

Şükran ÇELİK (Büro Memuru)

Furkan SAMANCI (Büro Memuru)

Serhat KUL (Büro Memuru)

AB, Erasmus, Mevlana, Tübitak, Bap, Santez, Farabi, Kalkınma Ajansı, Staj Ödemeleri ve diğer Özel Hesap Uygulamaları ile ilgili iş ve işlemlerini yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmak.

Cemil ARTIK (Büro İşçisi/Taşınır Kayıt Yetkilisi)

Erkan TOPAL (Bilgisayar İşletmeni/Taşınır Kayıt Yetkilisi)

Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri, Muhasebe Uygulamaları, Raporlama, Taşınır Kayıt İşlemleri, Yılsonunda Taşınır ve Taşınmaz Kesin Hesap Cetvellerinin tutturulması ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmak.

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi Yönergesi için Tıklayınız.