Stratejik Yönetim ve Planlama Alt Birimi

Volkan ŞİMŞEK  (Süreç Uygulama Personeli)

Stratejik Plan, Emanet Kontrolü ve İşlemleri, Ödenecek Vergiler ve Sosyal Güvenlik Kesintilerine ait tüm İşlemler, Nakit Teminat Mektuplarının giriş ve çıkış işlemleri, Muhasebe Uygulamaları, Birim ve İdare Faaliyet Raporları ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmak.

Süleyman KARABULUT (Kayıt ve Analiz Personeli)

Emanet Kontrolü ve İşlemleri, Ödenecek Vergiler ve Sosyal Güvenlik Kesintileri, Fonlar Adına Yapılan Tahsilat Ödemelerine ait tüm İşlemler, Kesilen vergi borçlarının Vergi Dairesine Ödenmesi, Kefalet, İcra, Hukuk Müşavirliği, Muhasebe Uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmak.

Şeker ÖZDAĞ  (Kayıt ve Analiz Personeli)

Emanet Kontrolü ve İşlemleri, Ödenecek Vergiler ve Sosyal Güvenlik Kesintileri, Fonlar Adına Yapılan Tahsilat Ödemelerine ait tüm İşlemler, Kesilen vergi borçlarının Vergi Dairesine Ödenmesi, BES, Sendika, Muhasebe Uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri yaparak Alt Birim Sorumlusuna sunmak.