"İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlık Raporu" yayınlanmıştır.