"Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Ertelenmesi"

"Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Ertelenmesi"

İlgi sayılı yazılarımızda, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9'uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar tarafından verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, 09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Sıra Nolu Tebliğin ikinci maddesinde geçen; "ç) Diğer maddeleri 01/03/2020 tarihinde yürürlüğe girer." ibaresi gereğince, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01/03/2020 tarihine ertelenmiştir.​


"31034 sayılı Resmi Gazete Tebliği için tıklayınız"
Galeri