İÜ-Cerrahpaşa, SGDB olarak Harcama Birimlerine Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Eğitimi Verilmiştir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri
(Ek 9'uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar tarafından verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, 09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Sıra Nolu Tebliğin ikinci maddesine istinaden, ülke genelinde geçiş yapılacak olan yeni sisteme adaptasyonun sağlanması ve faaliyetlerimizin aksatılmaması açısından, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi olarak Fakülte, Enstitü, Merkez ve İdari Birim Maaş Servis görevlilerine Rektörlük Konferans Salonunda kurum içi eğitim düzenlenmiştir.

-Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.
a) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,
b) 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirmek zorundadırlar.(NOT: Son Yayınlanan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği' nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e göre 1 Temmuz 2020 itibariyle geçiş işlemi başlayacaktır)   

                            Tebliğ için  Tıklayınız...
İlgili İçerikler;

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Başvuru Dilekçe Örneği

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Klavuzu

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1003A Klavuzu

İÜ-Cerrahpaşa, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından bilgi amaçlı hazırlanmış olan MUH_SGK Sunumu 

Yetki Belgesi (Yetki belgesi kendi kurumunuz tarafından Vergi Dairesinde yürütülecek işlemler için gerekmektedir)Galeri